בס"ד
ויצא-מהות הצדקה.
שאלות שעולות.
מה תכלית הצדקה?
מה מהות הצדקה?
מה המילה צדקה רוצה להגיד?

כתוב ב: בראשית כ"ח

{כב}
וְהָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱלֹקים וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ< לָךְ:
על איזה מעשר מדובר פה?
ומתי יעקב מקיים ההבטחה הזאת?
איך אפשר לתת משהו לד"?
מקורות:
1)בבא בתרא דף י"א כתוב

שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע אם אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו
מפרנסם א"ל כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם

2)אֵיזֶהוּ עָשִׁיר – הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ משנה, מסכת אבות - פרק ד, משנה א

אז מי הוא עני. לכאורה משלא שמח בחלקו.
3) ת"ר: מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל .. מפני דרכי שלום (גיטין ס"א)
4) מרבה צדקה מרבה שלום. אבות פרק ב, משנה ז

אולי ניתן לתרץ:

מצוות הצדקה מיועדת להרבות שלום בעולם. העני בהגדרה (לפי מקור 2) הוא לא שמח בחלקו. הוא
מרגיש שמגיע לו יותר. הצדקה נותן משהו לעני, ובזכות זה הוא מרגיש שלאנשים אכפת ממנו, ומתחיל
להיות יותר שמח בחלקו ולחיות יותר בשלום עם חלקו (מקור 4). הוא מרגיש שנעשית צדק על ידי קבלת
הצדקה

העוני בהגדרה של מקור 2 היא בהרגשת הבן אדם. לא ד" בורא העניים כמו מקור 1. אבל העני עצמו על
ידי הרגשות שלו הופך את עצמו עני. הוא עצוב ולא שלם עם מצבו בעולם.

המעשר שיעקב מבטיח הוא בעצם הדורון שהו נותן לעשיו. אפילו שהיה לו (לעשיו)רב, הוא עדיין לא היה
שמח בחלקו (לא היה לו כל). הדורון שהוא נתן עשה צדקה וגרם לכך שעשיו היה יותר שלם עם עצמו,
יותר שמח בחלקו, פחות רצה במלחמה ובפועל קיבל יעקוב ועשה אתו שלום.

שלום זה גם שם הד". אע"פ שאי אפשר לתת אוכל להקב"ה אפשר לתרום חלק מנכסינו לצדקה ועל ידי
זה להרבות שלום בעולם. וזה בעצם תרומה להקב"ה, שזה העשר תעשרנו לך שיעקוב הבטיח וקיים על
ידי הדורון לעשיו.

גם הלכה למעשה עם עני מבקש צדקה, אין צורך לבדוק אם הוא באמת עני. שהרי העני עצמו הוא זה
שקובע. ודווקא ההרגשה ש"המגיע לי" זה ההוכחה הכי חזקה שהוא עני. עדיין ראוי לעשות מאמץ לדאוג
שמי שצריך יותר יקבל יותרת אבל אין כמעט הצדקה לא לתת כלום למי שמבקש.

אבות פרק ה משנה ב

יִתֵּן וְיִתְּנוּ אֲחֵרִים

בברכה

משה בריל

בית שמש